Në fokus është edhe mbrojtja e prodhuesve dhe e konsumatorëve

Në fokus është edhe mbrojtja e prodhuesve dhe e konsumatorëve

Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë kërkon respektimin e masave kundër koronavirusit. Në këtë kontekst thuhet se fokusi duhet të jetë edhe mbrojtja e prodhuesve dhe e konsumatorëve. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Vesel Krasniqi, i shoqëruar nga inspektorët doli në terren për të parë nga afër se sa zbatohen masat anti-COVID-19.