Zgjedhjet lokale

Zgjedhjet lokale

Përmes ueb-faqes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës mund të gjejnë online vendvotimin e vet.

Për të mësuar se ku do të votoni, klikoni linkun më poshtë dhe vetëm shkruajeni numrin personal të letërnjoftimit tuaj.

http://eomp.kqz-ks.org/VCChangeRequests/Index