Koalicioni i Organizatave të Komitetit Shqiptar në Amerikë me preardhje nga Mali i Zi i fton udhëheqsit e partive Shqiptare në këtë shtet që të marrin pjesë në takim, i cili do të mbahet në ora 19:00 me orën e Malit të Zi  (ora 13:00 me orën e New York). Takimi do të mbahet përmes Zoom.

Partitë e ftuara janë:

Alternativa Shqiptare- ASH
Forca E Re Demokratike- Forca
Levizja Qytetare Perspektiva- LQP
Lidhja Demokratike ne Mal te Zi- LDMZ
Lidhja Demokratike Shqiptare- LDSH
Partia Demokratike- PD
Partia Qendrore Shqiptare per Integrime- PQSHI
Unioni Demokratik i Shqiptar- UDSH
Unioni i Tuzit – UT/21Media