Kompanitë e ujësjellësit tashmë do të paguajnë borxhin e 10 viteve

Borxhi përfshinë periudhën prej vitit 2007 deri në vitin 2017

Kur qytetarët nuk paguajnë borxhet nga kompanive rajonale të ujësjellësve, shpejt ata shkëputen nga rrjeti i furnizimit. Por, vet këto kompani i kanë borxh shtetit për taksën ujore për pajisjen me leje ujore mbi 1.5 milion euro.

Tashmë, ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor u ka mundësuar atyre që borxhin ta shlyejnë brenda katër viteve të ardhshme, pas këtij viti.

Në një deklaratë për kp, ushtruesi i detyrës së ministrit në këtë ministri, Fatmir Matoshi deklaron se borxhi përfshinë periudhën prej vitit 2007 deri në vitin 2017.

Duke shpjeguar për marrëveshjen që kanë nënshkruar me kompanitë, thotë se ata që nuk i përmbahen do u revokohet leja ujore për operim.

“Ne kemi pas një takim me të gjithë, kemi kërkuar mendimet e tyre, kemi kërkuar afatet e tyre që të mos ju pengojnë funksionimin e ndërmarrjeve publike të kompanive të ujësjellësit. Jemi marr vesh që në 4 vitet e ardhshme ata të paguajnë 80% të borxhit që kanë ndërsa menjëherë (brenda muajit shtator) të paguajnë 20% ”, thotë ai.

Qëllimi i këtyre Marrëveshjeve, sipas tij, është programimi dhe shlyerja e borxhit të akumuluar prej vitit 2007 – 2017 nga këto kompani.

Ai deklaroi se kompanitë rajonale të ujësjellësit (KRU) nuk mund të pajisen me leje ujore nga MMPH-ja në rast të mos pagesës prej 20 për qind të borxhit në muajin shtator.

“Në rast se një kompani nuk i shlyen borxhet, atëherë ne do të kërkojmë të ja revokojmë lejen ujore të cilën e marrin për operim”, thotë Matoshi.

Marrëveshjen e kanë nënshkruar kryeshefat ekzekutivë të kompanive rajonale të ujësjellësve, “Prishtina”, “Ibër Lepenci”, “Bifurkacioni”, “Hidromorava”, “Gjakova”, “Hidroregjioni Jugor”, dhe “Hidrodrini”.

Back to top button