Do të ndihmohen klubet që kanë vështirësi ekonomike

Do të ndihmohen klubet që kanë vështirësi ekonomike

Kuvendi Komunal i Prishtinës sot ka mbajtur një mbledhje urgjente pas situatës me koronavirus. Në këtë mbledhje, u morrë vendim që të ndihmohet edhe sporti.

Një nga këto vendime përfshin edhe ato klube të cilat kanë vështirësi ekonomike. Në pikën 11 të kësaj pako thuhet që do të ketë subvencione për sport në vlerë prej 100.000 euro, për klubet në vështirësi për shkak të mosfunksionimit të garave.