Parada e Komunitetit LGBTI më moton “Në emër të lirisë”

Parada e Komunitetit LGBTI më moton “Në emër të lirisë”

Më moton “Në emër të lirisë”, u mbajt Paradat e Krenarisë e komunitetit LGBTI, e cila ka për qëllim të ngris vetëdijen, të fuqizojë personat LGBTI dhe të rris vetëdijesimin e shoqërisë Kosovare për orientimet e ndryshme seksuale dhe identitetet gjinore. Në paradën e krenarisë morën pjesë edhe personalitete të shquara nga jeta politike në vend./21Media