Kosova pjesëmarrëse në mbledhjen ministrore për Punësim dhe Çështje Shoqërore të Ballkanit Perëndimor

 
 
Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, po merr pjesë në Mbledhjen Ministrore për Punësim dhe Çështje Shoqërore të Ballkanit Perëndimor në Slloveni.
Në këtë takim u diskutua lidhur me integrimin e të rinjve në tregun e punës, veçanërisht për skemën e punësimit të garantuar për të rinj, temë me rëndësi të lartë për Qeverinë e Kosovës.
“Si Qeveria e shtetit më të ri në Evropë, mirëpo edhe shtetit me popullsinë më të re, integrimi i qëndrueshëm i të rinjve në tregun e punës është prioritet kryesorë në agjendën tonë të zhvillimit”, u shpreh Murati në fjalimin e tij.
Ministri po ashtu ndau planet e tij me të pranishmit, duke iu referuar tri skemave të Pakos për Ringjallje Ekonomike, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në punësimin e të rinjve.
Në këtë mbledhje, ministrat përgjegjës për punësim dhe çështje shoqërore u takuan për të diskutuar hapa konkret për ndërtimin e tregjeve të qëndrueshme të punës për të rinjtë. U theksua se ky qëllim mund të arrihet vetëm me krijimin e kushteve të përshtatshme të punës dhe zhvillimin e aftësive të reja, me theks të veçantë për të rinjtë të cilët duhet të stimulohen të zhvillojnë potencialin e tyre.
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve së fundmi ka shpalosur Pakon e Ringjalljes Ekonomike ku së paku tri masa kontribuojnë në mënyrë direkte në punësimin e të rinjve. Skema e punësimit të garantuar për të rinj, skema e granteve për zanatet dhe trajnimi dhe punësimi në TI, janë masat përmes të cilave do të investohet në këtë drejtim.

Back to top button