Në ora 11:00 mbahet mbledhja e Kryesisë së Kuvendit

Në ora 11:00 mbahet mbledhja e Kryesisë së Kuvendit

Kryesia e Kuvendit të Kosovës do të mbajë sot mbledhje me shefat e grupeve parlamentare, ku pritet të caktohet seanca e ardhshme në të cilën do të shqyrtohet për herë të parë projektligji për buxhetin e Kosovës për vitin 2017.

Sipas njoftimit të Kuvendit, formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një anëtar të Komisionit të Pavarur të Mediave dhe shqyrtimi i raportit vjetor të auditimit i Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2016.