Kurti promovon mësimin dual pasi me këtë ndihmojnë të rinjtë dhe ndërmarrësit

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka deklaruar se shteti dëshiron t’i ndihmojë ndërmarrësit, pasi koston që e paguajnë ata për aftësimin e punëtorëve, le ta marrë shteti për shkak se sistemi dual është i dobishëm ekonomikisht për individin dhe për shtetin.

Kurti në lanësimin e fushatës “Mësimi dual: Mundësi për punësim dhe vetëpunësim të të rinjve”, e cila ka për qëllim të ngritjes së vetëdijes në shoqëri, për ndikimin që ka Arsimi dhe Aftësimi Profesional, në zhvillimin dhe rritjen ekonomike të vendit

Ai tha se popullsia e Kosovës e re është nga pasuria më të mëdha, andaj është detyrë dhe privilegj që t’i pajisur ata me mjetet, aftësitë dhe njohuritë për të arritur suksese në tregun dinamik.

Ai dha detaje për rritjen ekonomike, duke thënë se rritjen ekonomike, këtë vit mund ta përmbyllin me 3.8 përqind.

Ambasadori gjerman në Prishtinë, Jorn Rohde tha se Gjermania dhe Kosova ndajnë një histori të qart në sektorin e arsaimit dhe prioritet i viteve të fundit ka qenë që t’i bëjmë të rinjtë të aftë për tregun e punës, duke i ofruar edukim cilësor dhe vende të punës.

Sipas tij, për të qen të suksesshëm duhet që të gjithë të akterët të përfshihen siç është Qeveria dhe sektori i biznesit.

Ministrja e Arsimit, Arberie Nagavci tha se arsimi dual ka qenë agjendë prioritare për MASHT-in, dhe deri më tani mbi 900 nxënës janë duke ndjekur arsimin dual në 12 profile të ndryshme.

Aty u tha se edhe sektori privat është bërë pjesë e vetëdijesimit që duhet të investojnë në mësimin e punëtorit fillestarë.

Back to top button