27 vjetori i Kushtetutës së Kaçanikut

27 vjetori i Kushtetutës së Kaçanikut

Kushtetuta e Kaçanikut ka qenë kushtetutë moderne per kohën e vet. Kjo kushtetutë ka pasur rëndësi te veçantë për ecjen e Kosovës drejtë pavarësisë.

Kështu u thanë dy bashkëbiseduesit, kryetari i atëhershëm i Kuvendit të Kosovës, Ilaz Ramajli dhe njohësi I proceseve juridike dhe kushtetuese, Mazllum Braliu në përvjetorin e hartimit të kësaj kushtetute. Ramajli e Baraliu e shohin si urgjente nevojën për ndryshime kushtetuese. Sipas tyre krizat politike që na u janë shfaqur në formimin e institucioneve janë kryesisht pasojë e mangësive në kushtetutën që aktualisht posedojmë. /21Media