Karakterizohet me mungesë serioziteti të deputetëve, kërkohet kontroll i mëditjeve

Karakterizohet me mungesë serioziteti të deputetëve, kërkohet kontroll i mëditjeve

Deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës gjatë kësaj legjislature kanë dështuar në përmbushje të detyrave dhe përgjegjësive të tyre. Përveç mungesave në seanca plenare, monitoruesit e punës së Kuvendit thonë se jo serioziteti në punë ishte problem tjetër. Po ashtu, marrja e mëditjeve në mungesë të tyre vlerësohet si praktikë e keqe që e ka përcjellur këtë legjislaturë./21Media