Kuvendi sot mban seancë plenare

2 min read

Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të mblidhen sot sërish për seancë të re, e cila pritet të fillojë në orën 10:00.

Pos deklarimeve jashtë rendit të ditës, pyetjeve parlamentare e miratimi të procesverbalit nga seanca e mëparshme, në rend të ditës janë edhe shqyrtimi i tetë projektligjeve.

Rendi i ditës:

1. Deklarimet jashtë rendit të ditës;

2. Pyetjet parlamentare;

3. Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme;

4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-014 për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2020 ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian;

5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-010 për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor në Republikën e Kosovës;

6. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-011 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-061 për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore;

7. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-012 për Odat e arkitektëve dhe inxhinierëve në fushën e ndërtimit;

8. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-007 për masat për uljen e kostos së shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë;

9. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-022 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transaksionet elektronike;

10. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-018 për tregtinë me produkte të naftës dhe karburante të ripërtërishme;

11. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-021 për tregti me jashtë;

12. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-132 për Automjete.