Mundësi e sistemit të drejtësisë

Mundësi e sistemit të drejtësisë

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) sot lanson hulumtimin “Iniciativa për Integritet Gjyqësor”.

Qëllimi i këtij hulumtimi është që t’u ofrojë mundësinë akterëve kryesor të sistemit të drejtësisë në Kosovë, që në mënyrë anonime të ndajnë shqetësimet rreth llojeve të sjelljeve korruptive dhe rrethanave në të cilat ato shfaqen.