Lopët “vizitore” të rregullta në vendkalimin kufitarë në Bllacë.