​Mbi 21 mijë familje nën asistencë sociale, prin komuna e Mitrovicës

Gjatë muajit prill të këtij viti, nga skema e ndihmës sociale kanë përfituar 21 mijë e 127 familje me gjithsej 83 mijë 811 anëtarë, dhe nga skema për mbështetje materiale familjeve që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara kanë përfituar 3 mijë e 54 familje.

Ndërsa, komuna e Mitrovicës vazhdon të jetë komuna me më së shumti familje nën asisitencë sociale. Në muajin prill nga kjo komunë janë evidentuar 2 mijë e 76 familje nën asistencë sociale, ani se ka një rënie të lehtë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Sipas të dhënave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, nga skema e pensioneve bazike të moshës janë 143 mijë 522 përfitues; nga skema e pensioneve kontributpaguese të moshës janë 48 mijë e 625 përfitues; nga skema për veteranët e luftës janë 36 mijë e 780 përfitues; nga skema e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara janë 18 mijë e 94 përfitues.

Po ashtu nga skema për familjet e dëshmorëve dhe invalidët e luftës janë 13 mijë e 8 përfitues, nga skema për pensionet familjare janë 3 mijë e 163 përfitues; nga skema për pensionet e personave paraplegjik dhe tetraplegjik janë 2 mijë e 763 përfitues; nga skema e kompensimeve për personat e verbër janë 1 mbi 831 përfitues; nga skema për pensionet e Trepçës janë 1 mijë e 599 përfitues; nga skema e pensioneve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës (TMK) janë 1 mijë 291 përfitues; nga skema e pensioneve për Forcën e Sigurisë së Kosovës janë 720 dhe nga skema për pensionet invalidore janë 55 përfitues.

Sipas raportit të ASK-së për Statistikat e Mirëqenies Sociale, gjatë muajit prill 2023 janë braktisur 3 fëmijë.

Back to top button