Grupi për Studime Juridike dhe Politike publikuan të dhëna të monitorimit të këtij procesi

Grupi për Studime Juridike dhe Politike publikuan të dhëna të monitorimit të këtij procesi

Grupi për Studime Juridike dhe Politike bëri të ditur se institucionet e Kosovës në vitin 2018 realizuan objektivat e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit 64.57 për qind. Në konferencën për media, publikuan të dhëna gjatë monitorimit të këtij procesi. Ndjekim deklaratën