Mbi 90% e lëndëve janë regjistruar në sistem

Mbi 90% e lëndëve janë regjistruar në sistem

Këshilli Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me përfaqësues nga zyra e BE-së në Kosovës vizituar Gjykatën Themelore në Prishtinë, me qëllim që të diskutohen zhvillimet dhe arritjet në operacionalizimin dhe digjitalizimin e bazës kombëtare të të dhënave të evidencës penale e zbatuar nga Sistemi qendror kombëtar i evidencës penale./21Media