Kjo iniciativë është e para e këtij lloji në vendin tonë

Kjo iniciativë është e para e këtij lloji në vendin tonë

Me veshje sportive u pajisën 90 mësimdhënës të edukatës fizike në shkollat fillore dhe të mesme të Komunës së Prishtinës. Shoqata e pedagogëve të Kulturës Fizike në Prishtinë e mbështetur nga Komuna e Prishtinës, pikërisht nga Drejtoria e kulturës dhe sportit shpërndau këto veshje sportive mësimdhënësve të edukatës fizike.  Kjo iniciativë është e para e këtij lloji në vendin tonë. (E pergaditi- R T V  2 1 )./21Media