Agjenda 2030 përfshin 17 objektiva

Agjenda 2030 përfshin 17 objektiva

Zyra e Koordinatores për Zhvillim dhe Rrjeti i Përgjegjësisë Sociale Korporative në Kosovë nënshkruan memorandum mirëkuptimi me qëllim të promovimit dhe arritjes së Agjendës 2030, që ka për qëllim mbrojtjen e grave dhe ruajtjen e mjedisit./21Media