Numri i madh i kandidatëve të cilët kërkuan t’i paraqisnin provimin praktik për Patentë Shoferë, ka bërë që Ministria e Infrastrukturës të bëjë orar në mënyrë që të mos shkaktohen turma në Njësin Regjionale të Patentë Shoferit në Prishtinë.

Po ashtu  që ministria ka njoftuar se për oraret e paraqitjes së testit teorik, kandidatët do të njofoten së shpejti.

Orari është si në vijim:

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik deri me dt. 31.08.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me dt.15.01.2021 dhe me dt. 18.01.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt. 01.09.2020 deri me dt. 04.09.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 19.01.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt. 07.09.2020 deri me dt. 11.09.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 20.01.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt. 14.09.2020 deri me dt. 18.09.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 21.01.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt. 21.09.2020 deri me dt. 25.09.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 22.01.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt. 28.09.2020 deri me dt. 31.09.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 25.01.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt. 01.10.2020 deri me dt. 09.10.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 26.01.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt.12.10.2020 deri me dt. 16.10.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 27.01.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt.19.10.2020 deri me dt. 23.10.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 28.01.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt. 26.10.2020 deri me dt. 30.10.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 29.01.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt.02.11.2020 deri me dt. 06.11.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 01.02.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt.09.11.2020 deri me dt. 13.11.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 02.02.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt.16.11.2020 deri me dt. 20.11.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 03.02.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt.23.11.2020 deri me dt. 30.11.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 04.02.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt.01.12.2020 deri me dt. 04.12.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 05.02.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt.07.12.2020 deri me dt. 11.12.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 08.02.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt.14.12.2020 deri me dt. 18.12.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 09.02.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt.21.12.2020 deri me dt. 24.12.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 10.02.2021 .

• Kandidatët të cilët e kanë kaluar provimin teorik nga dt. 28.12.2020 deri me dt. 31.12.2020 , testin praktik mund ta paraqesin me datë 11.02.2021 . /21Media