Ndërsa roli i disa faktorëve plotësues që e bën sulmin ndaj COVID-19 po mësohet çdo ditë, shkencëtarët kanë shtuar një tjetër në listën në rritje – ndotjen e ajrit urban.

Sipas studiuesve nga Universiteti Emory, ekspozimi afatgjatë ndaj ndotjes në zonat urbane mund ta ketë bërë efektin e infeksionit të koronavirusit më vdekjeprurës.

Donghai Liang, bashkautor i parë i studimit, tha se ekspozimi afatgjatë dhe afatshkurtër ndaj ndotjes së ajrit është shoqëruar me ndikim të drejtpërdrejtë dhe indirekt sistematik në trupin e njeriut duke rritur stresin oksidues, inflamacionin akut, dhe rrezikun e infeksionit të frymëmarrjes.

Për studimin, autorët ekzaminuan ndotës të rëndësishëm të ajrit urban në 3,122 qarqe në SHBA midis janarit dhe korrikut 2020. Ndotësit përfshinin dyoksid azoti, lëndë grimcash dhe ozon.

Në mënyrë që të vendosnin një lidhje midis ashpërsisë së rezultateve të COVID-19 dhe ndotësve të ajrit të ambientit, studiuesit analizuan dy rezultate kryesore të vdekjes – shkallën e fatalitetit të rastit dhe shkallën e vdekshmërisë.

Shkalla e fatalitetit të rastit i referohet numrit të vdekjeve midis individëve që u diagnostikuan me infeksion, ndërsa shkalla e vdekshmërisë është numri i vdekjeve COVID-19 brenda popullatës.

Këta shënues sinjalizojnë cenueshmërinë biologjike ndaj vdekjes për shkak të COVID-19 dhe ofrojnë informacione se sa i pafavorshëm është efekti i vdekjeve nga koronavirusi në popullatë.