Shumë gra kultivojnë bimët aromatike dhe mbajnë familjet e tyre

Shumë gra kultivojnë bimët aromatike dhe mbajnë familjet e tyre

Qendra për grumbullimin e bimëve mjekuese-aromatike në Kaçanik të Vjetër, e përkrahur financiarisht nga USAID-i, do të angazhojë kryesisht femra nga kjo komunë, të cilat do të përfitojnë nga punësimi për të ndihmuar materialisht familjet e tyre.(Teksti-Bahtir CAKOLLI, kamera- Sahit TROSHUPA)/21Media