U diskutua për historinë e ilirëve

U diskutua për historinë e ilirëve

Në kuadër të “Ditët e Kulturës Shqiptare në Turqi”, Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike-Qendra Kulturore e Kosovës në Turqi, në bashkëpunim me pesë shoqatat në Bursa, organizoi konferencën “Historia dhe Kultura Ilire”.

Në këtë konferencë përveç prof. dr. Engin Beksaç, ligjërues në Universitetin “Trakya Üniversitesi” në Edirne, ishin të pranishëm edhe pesë kryetarë të shoqatave, anëtarë të kryesisë së shoqatave, kryetarja e Lidhjes së Rinisë Shqiptare, në Bursa që ka themeluar Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike-Qendra Kulturore e Kosovës, po ashtu edhe shumë bashkatdhetarë nga Bursa.

Në këtë konferencë u diskutua për historinë e ilirëve si populli autokton në Ballkan, kulturën Ilire si ndër kulturat më të vjetra në rajonin e Ballkanit dhe në perëndim të Turqisë për historinë e Trojës.

Konferenca mbaroi me pyetje dhe përgjigje, ndërsa interesimi i të pranishmëve ishte shumë i madh.