​Nesër mblidhet Kryesia e Kuvendit

Anëtarët e Kryesisë së Kuvendit të Kosovës do të mblidhen të hënën në një takim nga ora 11:00, ku në rend dite janë pikat e papërfunduara nga seancat e kaluara plenare, si dhe propozimi i rendit të ditës për seancën plenare të radhës.

Rendi i ditës

I. Pikat e papërfunduara nga seanca plenare, e mbajtur më 28 shtator dhe 4 tetor 2023:

11. Shqyrtimi i rekomandimit të Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti për shkarkimin e kryesueses dhe anëtarët e Bordit të Komisionit për Pavarur për Miniera dhe Minerale,

12. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Pronën Publike,

13. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Prokurorinë Speciale,

14. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit Penal të Republikës së Kosovës,

15. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale,

16. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Sistemin Qendror të Evidencës Penale të Kosovë,

17. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për artin dhe kulturën,

18. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për vlerësimin strategjik mjedisor,

19. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për performancën energjetike të ndërtesave,

20. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për administrimin e ndërtesave dhe lagjeve të banimit në bashkëpronësi,

21. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Agjencinë e Regjistrimit Civil.

II. Pikat e papërfunduara nga seanca plenare, e mbajtur më 5 dhe 12 tetor 2023:

3. Votimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes së financimit në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin “Rehabilitimi i linjës hekurudhore 10 B”,

4. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes në mes Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, për projektin mbështetja për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të bujqësisë në zonat rurale përmes diversifikimit të aktiviteteve,

6. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për Verëra,

10. Formimi i Komisionit Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një anëtari të Komisionit të Pavarur të Mediave, nga radhët e komuniteteve jo shumicë,

11. Propozimi i grupeve parlamentare për emërimin dhe zëvendësimin e anëtarëve në Komisionin Hetimor Parlamentar në lidhje me rastet e dhunës seksuale dhe dhunës në familje në Republikën e Kosovës.

III. Pikat e papërfunduara nga seanca plenare, e mbajtur më 19 tetor 2023:

6. Votimi për emërimin e tre anëtarëve vendorë të Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë së Kosovës për Akreditim,

7. Votimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë dhe projektit ndërmjet Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, KOSTT dhe KFW, Frankfurt Am Main (KFW) për Projektin -Zhvillimi i sektorit të energjisë VII – përmirësimi i rrjetit të transmetimit,

8. Votimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë në mes të Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim për Projektin “Ngrohtorja solare e Prishtinës”,

9. Votimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëfinancimin e bursave të arsimit të lartë në nivelin master në mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Ambasadës së Francës në Prishtinë,

10. Votimi në parim i Projektligjit për tekstet shkollore,

11. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë për programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Fondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar,

12. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan me qëllim të ekzekutimit të dënimeve daneze,

13. Shqyrtimi i Projektligjit për Aderimin e Republikës së Kosovës në Konventën për Importin e Përkohshëm,

14. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Kosovës nga njëra anë dhe Bashkimit Evropian nga ana tjetër për pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e bashkimit programi i tregut të vetëm,

15. Votimi në parim i Projekt Kodit Doganor dhe i Akcizave,

17. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare,

20. Shqyrtimi i rekomandimit të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit për shkarkimin e Agron Bekës nga pozita e anëtarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës,

21. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Buxhetit të Republikës së Kosovës, për vitin 2022,

22. Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për dy anëtarë të Bordit për Ankesa të Mediave.

IV. Propozimi i rendit të ditës për seancën plenare të radhës:

1. Deklarimet jashtë rendit të ditës,

2. Pyetjet parlamentare,

3. Votimi i Propozim-Rezolutës për mbështetjen urgjente financiare të Policisë së Kosovës,

4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Administrimin e Procedurave Tatimore,

5. Zgjedhja e dy anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Mediave,

6. Zgjedhja e një anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës, nga radha e komunitetit serb.

V. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave.

Back to top button