Nevojiten më shumë rregullore për mediat online

Interneti ndikoi mënyrat se si i ndajmë, konsumojmë dhe shkëmbejmë informacionet
Interneti në dy dekadat e fundit ndikoi në mënyrë dramatike mënyrat se si i ndajmë, konsumojmë dhe shkëmbejmë informacionet.Në tryezën e organizuar nga Kosova 2.0 u vu në dukje se nevojiten më shumë rregullore për mediat online.(Përgatiti: Arlinda Hoxha, kamera: Sahit Troshupa)./21Media

Back to top button