Demi: Mos qasja në dokumente zyrtare hap mundësi për keqpërdorim

Demi: Mos qasja në dokumente zyrtare hap mundësi për keqpërdorim

Kërkesëpadia e organizatave Balkan Green Foundation, Instituti GAP, Grupi për Studime Juridike dhe Politike dhe Instituti për Politika Zhvillimore, për moslejim të qasjes në dokumente zyrtare për termocentralin ‘Kosova e Re’ ndaj ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, është aprovuar si e bazuar nga Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe obligohet që ministria të lejojë qasjen në dokumentet e kërkuara. Pas këtij vendimi këto organizata kanë dërguar sot edhe një herë kërkesën për qasje në dokumente zyrtare./21Media