Ministria e Shëndetësisë ka publikuar orarin e lëvizjes së qytetarëve për TRI ditët e ardhshme

Ministria e Shëndetësisë ka publikuar orarin e lëvizjes së qytetarëve për TRI ditët e ardhshme

Orari për qarkullim nga data 18.04 – 20.04 2020 sipas shifrës së parafundit të numrit personal duket kështu: