Pandemia Covid-19, përveç shëndetit publik ka goditur rëndë edhe ekonominë e Kosovës, veçanërisht të hyrat buxhetore të shtetit si dhe ka ndikuar në humbjen e vendeve të punës. Sipas të dhënave të Administrata Tatimore e Kosovës ,rreth 2 mijë punëtor kanë humbur vendet e tyre të punës. Nga ana tjetër, qeveria më anë të Pakos Emergjentë Fiskale, po mundohet që tu dal në ndihmë bizneseve gjatë kohës së pandemisë./21Media