Jasharaj: Shkollat po i respektojnë masat.-Qehaja: Skenarët të përdoren në rast të eskalimit të situatës.-Jasharaj: Qeveria ka dhënë mjete që t’ju ndihmohet mësimdhënësve

Jasharaj: Shkollat po i respektojnë masat.-Qehaja: Skenarët të përdoren në rast të eskalimit të situatës.-Jasharaj: Qeveria ka dhënë mjete që t’ju ndihmohet mësimdhënësve

Pasojat ekonomike janë evidente, por pasoja ka edhe në fushën e arsimit.  Një numër shkollash tashmë ka kaluar në mësimin online. Por, rreziku është që ky numër të rritet ndjeshëm. Të gjithë pajtohen në një pikë: mësimi në objektet shkollore është më frytdhënës .(Teksti-Albulena Nuha, kamera – A.Ismajlj & F.Veseli)./21Media