Brenda 20 orëve të fundit Prokurori i Shtetit njoftoi se janë ngritur 81 aktakuza kundër 99 personave, për vepra të ndryshme penale.

Po ashtu, me urdhër të Prokurorit të Shtetit për 48 orë janë ndaluar dhjetë persona.

Gjithashtu, Prokurori i Shtetit ka bërë një kërkesë për sekuestrimin e tre automjeteve dhe çelësave të tyre: një automjet –i markës VW-19E, një automjet –i markës VW-Golf si dhe një automjet –i markës Mercedes Benz, të cilat dyshohen të jenë përdorur apo përfituar përmes veprave penale.

Prokuroria Themelore në Prishtinë- Gjatë 24 orëve të fundit, me urdhër të prokurorit kujdestar, janë ndaluar nëntë persona të dyshuar, si dhe ka ngritur ka ngritur tetë aktakuza kundër 18 personave për vepra të ndryshme penale.

Prokuroria Themelore në Prizren- Gjatë 24 orëve të fundit, ka ngritur 17 aktakuza kundër njëzet (20) personave për vepra të ndryshme penale të parapara në Kodin Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Prokuroria Themelore e Pejës- Gjatë 24 orëve të fundit ka bërë kërkesë për sekuestrimin e tri automjeteve dhe çelësave të tyre: një automjet –i markës VW-19E, një automjet –i markës VW-Golf si dhe një automjet –i markës Mercedes Benz, të cilat dyshohen të jenë përdorur apo përfituar përmes veprave penale.

Prokuroria Themelore në Gjilan- Gjatë 24 orëve të fundit, ka ngritur 11 aktakuza, kundër 12 personave për vepra të ndryshme penale.

Prokuroria Themelore në Gjakovë- Gjatë 24 orëve të fundit, me urdhër të prokurorit kujdestar, është ndaluar një person në kohëzgjatje prej 48 orësh për kryerjen veprave të ndryshme penale. Gjatë 24 orëve të fundit në Prokurorinë Themelore në Gjakovë, janë ngritur tre aktakuza kundër katër  personave.

Brenda 24 orëve Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka ngritur 26 aktakuza kundër 27 personave, për vepra të ndryshme penale. Prokuroria Themelore në Ferizaj, gjatë 24 orëve të fundit, ka ngritur 16 aktakuza kundër 18 personave për vepra të ndryshme penale.