Prokuroria e Shtetit gjatë 24 orëve ka ngritur 52 aktakuza kundër 60 personave për vepra të ndryshme penale.

Derisa me urdhër të prokurorit të shtetit për 48 orë janë ndaluar 8 persona si dhe janë bërë tri kërkesa për caktimin e paraburgimit ndaj katër personave të dyshuar se kanë kryer vepra të ndryshme penale.

Prokuroria Themelore në Prishtinë gjatë 24 orëve të fundit, me urdhër të prokurorit kujdestar ka ndaluar tre persona të dyshuar, ka paraqitur tri kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit për katër persona të dyshuar, si dhe ka ngritur 23 aktakuza kundër 28 personave, për vepra të ndryshme penale.

Prokuroria Themelore në Prizren gjatë 24 orëve të fundit ka ngritur gjashtë aktakuza kundër tetë personave, të dyshuar për kryerjen e veprave të ndryshme penale, të përcaktuara në Kodin Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Prokuroria Themelore në Pejë gjatë 24 orëve të fundit, me aktvendim të prokurorit të shtetit janë ndaluar për 48 orë, tre persona të dyshuar për veprën penale “Grabitje”. Po ashtu, gjatë ditës së hënë kjo prokurori ka ngritur tetë aktakuza, kundër nëntë personave për vepra të ndryshme penale.

Prokuroria Themelore në Gjilan gjatë 24 orëve të fundit ka ngritur tetë aktakuza, kundër tetë personave për vepra të ndryshme penale.

Prokuroria Themelore në Gjakovë gjatë 24 orëve të fundit ka ndaluar një person në kohëzgjatje prej 48 orësh për kryerjen veprave të ndryshme penale.

Brenda 24 orëve Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka ngritur gjashtë aktakuza kundër gjashtë personave për vepra të ndryshme penale.

Ndërsa, prokuroria Themelore në Ferizaj gjatë 24 orëve të fundit me urdhër të prokurorit ka ndaluar një person të mitur dhe ka ngritur një aktakuzë kundër një personi.