”Për tre muaj mbi 86 mijë bujtje në Kosovë”

Më së shumti vizitorët e huaj përqendrohen në Prishtinë dhe Prizren

Në tremujorin e parë të vitit 2018 numri i vizitorëve në 187 hotele në Kosovë ishte 64.501, prej tyre 42.69% vendorë dhe 57.31% të jashtëm.

Në një njoftim të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) për statistikat e hotelerisë në Kosovë për tremujorin e parë të këtij viti njoftohet se numri i bujtjeve ishte 86.227, ku 40.70 % e tyre ishin nga vendorët dhe 59.30% nga të huajt.

Pjesa më e madhe e hoteleve gjenden në rajonin e Prishtinës, Pejës, Prizrenit, etj. Sipas anketës, kapaciteti i shfrytëzuar në nivel vendi ishte 12.38%, derisa numrin më të madh të vizitorëve dhe netqëndrimet e tyre e ka rajoni i Prishtinës me 29.487 vizitorë dhe 41.224 netqëndrime.

Sipas ASK-së, numri më i madh i vizitorëve të huaj përqendrohet në Prishtinë dhe Prizren, ndërsa numri më i madh nga vizitorët e huaj është nga Shqipëria, Turqia, SHBA.

Back to top button