Deri më 12 shkurt 2019, Microsoft do të ofrojë përditësime

Deri më 12 shkurt 2019, Microsoft do të ofrojë përditësime

Microsoft vazhdon të punojë në përmirësimin e përvojës të përditësimit të Windows 10, dhe pjesë e përpjekjeve të kësaj kompanie do të jetë publikimi i Redstone 5 OCtober 2018 Update, më vonë këtë vit.

Deri më 12 shkurt 2019, Microsoft do të ofrojë përditësime, të cilat përfshijnë vetëm ndryshimet e bëra që nga përditësimet e mëparshme kumulative, duke siguruar sisteme të përditësuar me paketën më të lehtë dhe më të vogël që mund të instalohet shpejt.

Përditësimet e reja do të vazhdojnë të dërgohen me Windows Update dhe Microsoft thekson se përmirësime të tjera do t’u ofrohen organizatave. Përditësimet e reja do të paketohen si CAB fotografi dhe do të ofrohen si Update Standalone Installer MSU, nga Katalogu i Microsoft Update.

Windows 10 Redstone 5 është parashikuar për në fund të muajit të ardhshëm, ndërsa publikimi i tij publik do të fillojë të shpërndahet në tetor si Windows 10 October 2018 Update.