Kuvendi i Kosovës pak më parë ka përfunduar punimet e seancës plenare pa votuar rezolutën që kërkon nga qeveria e Kosovës angazhim më të madh në koordinim efektiv të mekanizmave shtetëror për parandalimin e dhunës në familje. Me vetëm 58 deputetë në sallë, nuk ka pasur mundësi për vendimmarrje.

Paraprakisht është zhvilluar debat parlamentar për luftimin dhe parandalimin e dhunës në familje.

Deputetja nga radhët e LDK-së, Vlora Limani-Hajnuni ka propozuar rezolutën me rekomandimet për të cilat kërkoi nga deputetët të harmonizojnë dhe pas debatit ta miratojnë atë.

“Kërkojmë nga Kuvendi i Kosovës që pas diskutimeve të votojnë këto rekomandime për Qeverinë e Kosovës. Nën 1 marrja parasysh e gjitha rekomandimeve të kaluara të Kuvendit dhe përfshirja e tyre në ligjin e ri për mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhunën në baza gjinore i cili është në fazën e hartimit. Nën 2 koordinimin më efekt të mekanizmave shtetëror me OJQ-të dhe fondeve të dedikuara për dhunën në familje, tre të bëhet plotësim-ndryshimi i financave të pushtetit lokal dhe themelimi i granit specifik për shërbime sociale. Mes tjerash do të ndihmonte në rehabilitimin dhe ri integrimin e viktimave të dhunës në familje dhe katër të bëhet monitorimi dhe raportimi periodik në baza vjetore të ekzekutivit para Kuvendit dhe aplikohet drejtësi e paanshme për viktimat e dhunës në familje”, ka thënë ajo.