Sot ceremoni e veçantë

Sot ceremoni e veçantë

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) përmes projektit “Dialogu ndërmjet komuniteteve përmes ruajtjes gjithëpërfshirëse të trashëgimisë kulturore”, i financuar nga Instrumenti i BE-së për Paqe dhe Stabilitet (IcSP/BE) dhe Komuna e Gjakovës do të shënojnë përfundimin e punimeve në rehabilitimin dhe rregullimin e Urës së Tabakut dhe hapësirës përreth.

Punimet në këtë urë të shekullit të 18 filluan në fillim të muajit korrik dhe vazhduan përgjatë katër muajve, gjatë të cilave u kryen një numër punimesh përfshirë ndërtimin e promenadës dhe shëtitoreve, elektrifikimin dhe vizatimin e muraleve.

Si edhe në rastin e Urës së Terezive, UNDP bashkëpunoi me komunën e cila financoi disa nga punët e restaurimit të Urës së Tabakut.

Ceremonia e veçantë mbahet sot prej orës 15:00 pranë Urës së Tabakut në Gjakovë me pjesëmarrjen e përfaqësuesve më të lartë të UNDP-së dhe Komunës së Gjakovës.