Policët presin Kushtetuesen: Ligjin e Pagave trajtojeni me prioritet

Policia përkrah kërkesat e sindikatave të Arsimit dhe të Shëndetësisë

Sot në selinë e Sindikatës së Policisë së Kosovës në Prishtinë, është mbajtur takimi i jashtëzakonshëm i Këshillit Drejtues i kësaj sindikate. Temë e këtij takimi ishte situata e re e krijuar pas pezullimit te Ligjit të Pagave nga Gjykata Kushtetuese e Republikës se Kosovës.

Në ketë takim është diskutuar dhe është marrë parasysh situata në të cilën po kalon vendi dhe mbi bazën e kësaj, këshilli drejtues i Sindikatës të Policisë së Kosovës ka marrë vendim që të pritet gjerë në marrjen e vendimit përfundimtar nga Gjykata Kushtetuese, bazuar në atë se Policia e Kosovës si institucion i zbatimit të ligjit, vendimet e gjykatave Kosovës nuk i interpreton apo diskuton, por që kanë kërkuar nga Gjykata Kushtetuese që çështjen e Ligjit të Pagave ta trajtojë me prioritet.

Nga institucionet e vendit është kërkuar që të gjitha të drejtat dhe obligimet që burojnë nga Ligji i Pagave të zbatohen në mënyrë retroaktive nga data e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

Gjithashtu në këtë takim në mënyrë unanime është marrë vendim që të mbahen takimet me bartësit e institucioneve të vendit që të realizohen kërkesat e kamotshme të Sindikatës të Policisë së Kosovës e që janë sigurimi shëndetësor, sigurimi jetësor dhe aksidental, Ligji për pensionimin e pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, pagesën e ndërrimit të natës në mënyrë të dinjiteteshme dhe pagesën e shujtës dhe të transportit për pjesëtarët e policisë se Kosovës. Në fund këshilli drejtues i Sindikatës të Policisë së Kosovës përkrah kërkesat e ligjshme te sindikatave të Arsimit dhe të Shëndetësisë.

Back to top button