Viti shkollor kërkon siguri dhe ngritje të vetëdijes

Viti shkollor kërkon siguri dhe ngritje të vetëdijes

Institucionet përgjegjëse për sigurinë në trafikun rrugor janë mbledhur për të harmonizuar aktivitetet për sigurinë pranë shkollave. Është vendosur që të ketë prezencë të shtuar të policisë në afërsi të shkollave, sidomos të atyre në rrugë nacionale./21Media