Rohde: Sa iu përkrahë familja në zhvillim, kjo ka shumë rëndësi

Rohde: Sa iu përkrahë familja në zhvillim, kjo ka shumë rëndësi

Në Bibliotekën Kombëtarë u zhvillua debati “Ngritja e pjesëmarrjes së Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptiane në qeverisje dhe ekonomi në Kosovë” , organizuar nga Forumi për Lidership dhe Diplomaci  dh mbështetur financiarisht nga Këshilli i Evropës./21Media