Instituti Albanologjik organizon konferencën shkencore

Instituti Albanologjik organizon konferencën shkencore

Dega e Gjuhësisë në Institutin Albanologjik të Prishtinës ka organizuar  konferencën  shkencore me titull: “Studime për leksikun dhe leksikografinë dialektore”. Sipas organizatoreve qëllimi i kësaj konference është prezantimi i punës dhe projekteve që janë realizuar dhe nxjerrja në pah e studimeve dhe të arriturave të viteve të fundit nga fusha e leksikografisë./21Media