Mike apo armike?

Mike apo armike?

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë sot publikon raportin “Perceptimi i komunitetit serb kundrejt Policisë së Kosovës: mike apo armike?”.

Ky raport përmbledh gjendjen ekzistuese në lidhje me qëndrimin e komunitetit serb të Kosovës kundrejt Policisë së Kosovës në komunat me shumicë serbe, duke u fokusuar në katër komunat veriore të Kosovës.

Punimi mbulon kontekstin e ngjarjeve dhe zhvillimeve kryesore, dhe e paraqet perceptimin publik kundrejt policisë si rezultat të tensioneve politike në veri dhe gjendjes së përgjithshme të frikës në mesin e popullatës.

Përveç kësaj, punimi analizon shqetësimet kryesore të sigurisë të komunitetit serb të Kosovës, si dhe ofron disa rekomandime për adresimin e shqetësimeve dhe sfidave të tilla nga këndvështrimi i komunitetit.

QKSS zhvilloi gjashtë diskutime të ndara me qytetarë dhe përfaqësues të policisë në komunën e Mitrovicë të Veriut, Leposaviq, Zveçan, Zubin Potok, Graçanicë dhe Shtërpcë. Këto u pasuan nga intervista ballë për ballë me përfaqësuesit e qeverisë si dhe me shoqërinë civile.

Ekipi ka bërë analizën e përmbajtjes së dokumenteve zyrtare, raporteve ekzistuese dhe shqyrtimeve të kornizave ligjore përkatëse. Gjetjet e përgjithshme janë mbështetur edhe nga përfshirja e ekipit të QKSS në procese të ndryshme relevante, si dhe në konsultimet me aktorët përkatës.

Në panel të pranishëm do të jenë Shpat Balaj, autor i raportit, pastaj Besim Hoti nga Policia e Kosovës, Xhelal Sveçla nga përbërja e fundit e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Veroljub Petroviq nga Humani Centar Mitrovica dhe Donika Marku hulumtuese në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë.