Prishtinë: Nuk po zgjidhet problemi i bërllogut!

Deponia e Mbeturinave i jep afat Pastrimit deri më 15 Korrik
Kompania Rajonale “Pastrimi” dhe ajo për Menaxhimin e Mbeturinave kanë arritu një marrëvshje, por në kryeqytet kontejnerët janë përplot bërllog. Qytetarët të pakënaqur me situaatën e krijuar në kryeqytet.(Gazetare&Kamera Shqipe Miftari)/21Media

Back to top button