Dita Ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt

Dita Ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt

Në Prishtinë u shënua Dita Ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt.

Mbi dy dekada pas luftës në Kosovë, përfaqësues të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe përfaqësues të institucioneve shtetërore kërkuan të dalin para drejtësisë të gjithë kryerë sit e këtyre krimeve.

VTR-

 

Kërkuan të dalin para drejtësisë të gjithë kryesit e këtyre krimeve