Qeveria e Kosovës ka miratuar Projektligjin për Ratifikimin e Amendamentit të Marrëveshjes Financiare ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për Projektin e Rehabilitimit të Linjës Hekurudhore 10, Projektligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Malit të Zi në Kontekstin e Aderimit në Bashkimin Evropian.

Po ashtu në mbledhjen e sotme është votuar edhe Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Zonat Ekonomike.

Me këtë rast, ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Vesel Krasniqi tha se arsyeje e amendamentit të këtij ligji është në përmbushjen e obligimeve të Qeverisë së Kosovës.

“Nevojat për plotësim-ndryshimin e këtij ligji vjen nga bashkëpunimi me nivelon lokal, bizneset private. Duke pasur parasysh rëndësinë e këtij ligji për krijimin e një ambienti më të përshtatshëm të punës”, tha ai.