Qeveria në detyrë e Kosovës sonte njoftoi se zhvilloi mbledhje korresponduese (mbledhje elektronike), me kërkesën e Kryeministrit në detyrë, Albin Kurtit dhe në pajtim me Rregulloren e Punës së Qeverisë.

Vendimi i parë i miratuar nga Qeveria, siç u bë e ditur përmes komunikatës në mbledhjen e sontme, ishte ndryshimi dhe plotësimi i vendimit për zbatimin gradual të reciprocitetit si parim në marrëdhëniet me Serbinë.

“Sipas plotësimeve dhe ndryshimeve të këtij vendimi, në marrëdhëniet tregtare me Serbinë, ndalohen dokumentet për produktet bujqësore dhe industriale që përdorin emra të vendeve që përmbajnë elemente të tjera në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, emrat e vendeve në Republikën e Kosovës, por pa emërtimin e shtetit, që nuk i referohen me Republika e Kosovës dhe përmbajnë çfarëdo elementi që mohon pavarësinë dhe sovranitetin e Republikës së Kosovës. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë obligohet të përdorë stemën dhe emrin Republika e Kosovës në certifikatat fitosanitare dhe veterinare, ndërsa operatorët ekonomik nga Serbia duhet të pajisen me leje hyrëse për secilin automjet të transportit të mallrave që hyn në Republikën e Kosovës nga Zyra Ndërlidhëse e Republikës së Kosovës në Serbi.”, bëri të ditur qeveria përmes komunikatës.

Vendimi mbetet në fuqi për afat të pacaktuar, ndërsa, siç u theksua, nuk mund të njihet si person juridik një shoqëri tregtare e themeluar sipas rregullave të autoriteteve në Serbi, por, siç u bë e ditur, vetëm në pajtim me Ligjin për shoqëritë tregtare.

Qeveria, po ashtu miratoi vendimi për shkarkimin e Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova” Sh. A.

“Qeveria ka emëruar Bordin e Përkohshëm të Drejtorëve në këtë përbërje:
 1. Robert Lekaj, kryesues dhe drejtor;
 2. Luan Matoshi, drejtor;
 3. Miranda Zherka, drejtore; dhe 
 4. Urim Gashi, drejtor.”, u njoftua nga qeveria.

Kabineti qeveritar në mbledhjen e sontme miratoi edhe vendimin, me të cilin u emërua Shpend Gjugja, drejtor në Bordin e Përkohshëm të Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike Hidroekonomike “Ibër Lepenc” Sh. A.

“Pas shqyrtimit të kërkesës së Lotarisë së Kosovës për ndarjen e mjeteve financiare për pagesën e obligimeve ndaj pagave bruto si dhe kontributit pensional të punëdhënësit për punonjësit e Lotarisë së Kosovës Sh.A. Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar vendimin për ndarjen e mjeteve financiare në vlerë prej 151,299.95 euro për pagesën e obligimeve për periudhën që nga ndalimi i aktivitetit sipas Ligjit për ndalimin e lojërave të fatit e deri me 30 prill 2020.”, bëri të ditur qeveria përmes komunikatës.

Me propozimin e Ministrisë së Drejtësisë, Qeveria, po ashtu miratoi vendimin me të cilin ka vazhduar afatin e paraparë për paraqitje të raportit nga Grupi i ekspertëve të pavarur për dizajnimin dhe përgatitjen e parimeve për reformën e Vetingut në sistemin e drejtësisë, deri më 10 korrik 2020.

“Ka marr miratimin e kabinetit qeveritar edhe nisma për negocimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Transfereve dhe Bashkimit Evropian, përfaqësuar nga Komisioni Evropian, lidhur me marrëveshjen “Asistenca Makrofinanciare për Kosovën”. Kredia kap vlerën prej 100 milionë eurove dhe do të ketë afat të kthimit deri në 15 vite.”, bëri të ditur më tutje qeveria në komunikatë./21Media