Hekurudhat e Kosovës në gjendje jo të mirë infrastrukturore

Hekurudhat e Kosovës në gjendje jo të mirë infrastrukturore

Qytetarët e Kosovës preferojnë udhëtimin me tren për shkak të komoditetit dhe çmimit të ulët, por mungesa e trenave ka bërë që deri tani të mos konsolidohet ky lloj transporti në venein tonë.Kronika në vijim flet për trenin që qarkullon vetëm një herë në ditë në relacionin Pejë-Prishtinë./21Media