Prinë Londra

Prinë Londra

Londra renditet e para në listën e qyteteve të zgjuara, e ndjekur nga Nju Jorku dhe të dy metropolet kanë vetëm pozicione të shkëmbyera këtë vit, sipas edicionit të gjashtë të sondazhit vjetor të IESE Cities in Motion në qytetet e zgjuara.

Suksesi reflektohet në nëntë dimensione, përkatësisht kapitalin njerëzor, kohezionin shoqëror, ekonominë, qeverisjen, mjedisin, lëvizjen dhe transportin, planifikimin urban, suksesin ndërkombëtar dhe teknologjinë.

Këto janë arsyet që Londra, sipas hulumtimeve të denja për profesorët Pascual Berone dhe Joanne Enrico Rickart, zuri vendin e parë, pasi mbajti pozicionin e dytë për tre vjet me radhë.

Përndryshe, ekspertë të Qendrës IESE për Globalizim dhe Strategji ekzaminuan shtrirjen e zhvillimit të 174 qyteteve në 80 vende.

Koncepti i renditjes bën të mundur identifikimin e pikave të forta dhe të dobëta dhe meqenëse qëndrueshmëria matet në baza ekonomike, sociale, mjedisore dhe teknologjike, cilësia e jetës së qytetarëve mund të vlerësohet në një grup të të gjithë faktorëve.