Komisioni për Zhvillim Ekonomik shqyrton raportet e ARKEP-it           

Komisioni për Zhvillim Ekonomik shqyrton raportet e ARKEP-it           

Komisioni për Zhvillim Ekonomik ka miratuar Raportin Vjetor të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë për vitin 2018 si dhe Raportin vjetor të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare. U tha se të hyrat e përgjithshme të telefonisë mobile në ARKEP kanë shënuar rritje pozitive, dhe është rritur numri i operatorëve. Ndërsa, Telekomi i Kosovës  nuk po zbaton plotësisht kodin e ri +383./21Media