Reduktimet e energjisë elektrike në Ferizaj e Malishevë, KOSTT thotë se problemi nuk është te ata

KOSTT ka njoftuar qytetarët e vendit që bazuar në përgatitjet dhe planifikimet e operatorëve përgjegjës në tregun e energjisë elektrike në Kosovë për sigurimin e energjisë së nevojshme për mbulim të konsumit, përfshirë edhe mbështetjen nga Republika e Shqipërisë, sot me 31 dhjetor 2021 nuk do të ketë kufizime në furnizimin me energji elektrike me udhëzim të KOSTT për qëllime të balancimit të sistemit.
KOSTT gjithashtu, bëri të ditur se sa i përket kapaciteteve të sistemit të transmetimit nuk ka fyte të ngushta në asnjë komunë andaj kufizimet eventuale si pasojë e mbingarkesës në rrjetin e distribuimit nëpër komuna përfshirë Malisheva nuk janë të ndërlidhura me KOSTT.
‘Gjendja e krizës energjetike me të cilën po përballet Sistemi Elektroenergjetik i Kosovës e cila ndër të tjera është reflektim i krizës globale energjetike, do të përballohet më me lehtësi me mbështetjen edhe të të gjithë qytetarëve duke shfrytëzuar energjinë elektrike në mënyrë sa më racionale dhe duke kursyer aty ku është e mundur.Angazhimi dhe kontributi i secilit është i rëndësishëm për të shmangur mosbalancën e theksuar në mes të konsumit të energjisë elektrike në vend dhe energjisë së siguruar në dispozicion për të evituar zbatimin e masave të parapara me Kodin e Rrjetit/Kodi Operativ si masë e fundit për veprim të nevojshëm për balancim të sistemit, me qëllim të ruajtjes së integritetit të sistemit dhe kontribuar në balancimin e Sistemit Elektroenergjetik të Kosovës dhe të sistemit interkonektiv të Evropës Kontinentale”, thuhet tutje në njoftim./21Media

Back to top button