Hoti: Një proces i nisur para dy qeverive .- Tahiri: Nuk ka reformë të suksesshme pa pasur dhimbje.- Veliu: Reforma e administratës, prioritet i qeverisë

 Hoti: Një proces i nisur para dy qeverive .- Tahiri: Nuk ka reformë të suksesshme pa pasur dhimbje.- Veliu: Reforma e administratës, prioritet i qeverisë

Reforma e administratës publike në Kosovë prej vitesh diskutohet, por ende është në fazë shqyrtimi. Në këtë kuadër Grupi për Hulumtimin e Politike në Ballkan, në bashkëpunim me zyrën e kryeministrit, prezantoi raportin “Reforma e Administratës Publike në Kosovë, një përpjekje e vazhdueshme”.(Teksti-Aurela ELSHANI, kamera- Sahit TROSHUPA)/21Media