Rreth 16 mijë lindje më pak nga viti 2000 deri në vitin 2018                                                     

Rreth 16 mijë lindje më pak nga viti 2000 deri në vitin 2018                                                     

Nataliteti në Kosove po shënon rritje nga viti në vit, ku kushtet e vështira ekonomike, ikja e të rinjve nga Kosova, planifikimi familjar kanë ndikuar që çdo vit Kosova të këtë rreth 10 mijë lindje të fëmijëve më pak./21Media